diagnoza

terapia

rozwój
Wychowanie

zabawa

 

 

Psycholog dziecięcy

                                 agnieszka herczakowska - kołodziej

 

 

 

 

diagnoza psychologiczna

poradnictwo i psychoedukacja rodziców

 

terapia psychologiczna

wczesne wspieranie i stymulacja rozwoju dziecka

wystawianie opinii psychologicznych

alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Terapia stymulująca rozwój dziecka             

z zaburzeniami rozwoju,                                   z niepełnosprawnością,  w tym                        z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

poradnictwo i trening w zakresie relacji dziecko - pies

dogoterapia

OFERTA

KONTAKT

 

tel.: 692-919-584

e-mail: kontakt@psycholog-dzieciecy.com.pl

TUS - trening umiejętności społecznych

zapraszam serdecznie dzieci od 1 do 10 roku życia

psycholog-dzieciecy.com.pl